I full gang med eggsamlingen på Skjervøy

Det er allerede plukket rundt 150 egg i Stussnesfjellet.

NY EGGERUNDE: Skjervøy kommune ønsker at det blir plukket egg i Stussnesfjellet også i 2021.  Foto: Privat

nyheter

2021 er siste året i treårsperioden for den godkjente plukkingen av måseegg i Stussnesfjellet på Skjervøy. Skjervøy kommune har fått tillatelse av Miljødirektoratet til å redusere antallet egg i det sentrumsnære fjellet, og har også i år, som de foregående årene, fått leid inn noen som skal plukke egg - selv om det har vært litt vanskeligere denne gangen å finne eggplukkere.