Sjekk hva som lå i de 60 år gamle eskene

Det aller meste er gått ut på dato for lengst – men det finnes mange skjulte skatter i de gamle beredskapslagrene.

Beredskapslager  Foto: Kristina Båtnes Hestdahl

nyheter

Onsdag morgen varmer sola godt på kaia i Sørkjosen, der nesten 20 frivillige fra Røde Kors er samlet. De neste dagene skal siste rest av beredskapslageret i Nordreisa tømmes og sorteres. Mye skal kasseres, noe skal selges og noe, det som enda kan brukes i dag, skal gis til blant annet Sonjatun.