Utsatte brannstasjon-saken - vil ha bedre oversikt over behov og kostnader

Kommunestyret i Skjervøy valgte i dag å utsette saken om ny brannstasjon på Skjervøy.

UTSATT: Kurt Michalsen (Sp) og flertallet i kommunestyret valgte å utsette behandlingen av brannstasjon-saken.  Foto: Torbjørn O. Karlsen

nyheter

Kommunedirektøren hadde i utgangspunktet innstilt på at byggingen av den nye brannstasjonen skulle utlyses offfentlig på Doffin (den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser), samtidig som rammen for den nye stasjonen i Industriveien skulle økes fra 41 millioner kroner til 42,95 millioner kroner.