I denne kommunen er halvparten av boligene eid av folk som ikke bor i de

Nesten halvparten av boligene i Kvænangen er sekundærboliger.

I Kvænangen var 46 prosent av alle boligene sekundærboliger i 2019.   Foto: Isabell Haug

nyheter

Mandag meldte NRK at flere kommuner sliter med fraflytting. Selv om kommunene har mange tomme hus, er det ikke boliger ledige til tilflyttere.