Elver flommer over - Fylkesvei og bru tatt av vannmengdene

Siste tids varme og regnvær resulterer nå i store vannmengder i fylkets elver.

Gammelbrua over Badderelva er tatt av flommen.   Foto: Kurt Solheim

nyheter

Badderelva i Kvænangen er nå blitt så stor at den spiser med seg stolper, trær og bru.