– Nå har vi fått en kjempestart, og vi skal bruke det for alt det er verdt

Villakssenteret skal berge Reisalaksen. Nå er de enda nærmere realisering.

MANGE PÅ BALLEN: Nede fra v.: Ordfører Hilde Nyvoll (Ap), kommunalsjef Dag Funderud, daglig leder Odd Rudberg i Halti Nasjonalparksenter, leder i Reisa elvelag og styremedlem i Reisa Villakssenter Harry Fyhn, prosjektkoordinator og styremedlem i Reisa Villakssenter Gro Pedersen, Marianne Bilden i Halti Nasjonalparksenter, styremedlemmer i Halti Nasjonalparksenter Siw E. Hansen, Berit Fjellberg og Tarjei Gunnestad, naturveileder Nina Storm i Halti Nasjonalparksenter, styremedlem i Reisa Villakssenter Ragnhild Bergset Elvestad, Kåre Rasmussen i Statskog, styreleder i Reisa Villakssenter og Halti Nasjonalparksenter Knut Wilhelmsen og Frp-politiker John Karlsen.   Foto: Kristina Båtnes Hestdahl

nyheter

Forrige uke kom gladnyheten fra Fremskrittspartiet: De har i budsjettforhandlingene med regjeringen sikret Villakssenteret i Nordreisa tre millioner kroner over revidert statsbudsjett. Det gir prosjektet en ekstremt god start, sier Knut Wilhelmsen.