Fortsatt ikke enig om hvem som skal reparere skadene på Guolášveien

Troms Kraft har oppfordret Statnett til å reparere skadene på Guolášveien, som ble påført under arbeidet på 420kV-linja i Kåfjorddalen. Statnett mener de har gjort opp etter seg.

Bilde fra Kåfjorddalen. Privat 

nyheter

Veiforholdene på anleggsveien opp Kåfjorddalen har vært et tema flere ganger. I juli 2020 sa ordfører Bern Ivar Lyngstad for Kåfjord kommune at de ventet på en avklaring mellom Troms Kraft og Statnett om hvem som skulle stå for reparasjonene etter at Statnett ble ferdige med høyspentlinja i Kåfjorddalen.