Grunnen under Lyngstunet siger:

– Vi har et grovt anslag på 30 millioner kroner

Forprosjektet til utbedringen av setningsskadene på Lyngstunet er iverksatt. Rådmannen i Lyngen kommune frykter kostnadene kan bli store.

KAN BLI DYRT: I oktober skal forprosjektet til utbedringen av setningskadene stå ferdig.   Foto: Fredrik Båtnes Hestdahl

nyheter

I 2017 ble det kjent at deler av grunnen under Lyngstunet helse- og omsorgssenter sank. Nå har kommunen satt i gang et forprosjekt for å få bedre oversikt over skadeomfanget.