Disse endringene kom i næringslivet i juni

Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregisteret.

FRA VENSTRE: Alida Berg Storsteinnes, Håvard Høgstad og Johanne Båtnes.   Foto: Privat/Torbjørn O. Karlsen/Kristina Båtnes Hestdahl

nyheter

Skjervøy:

 • Enkeltpersonsforetaket til Annie Pedersen er nå slettet fra registeret over foretak. Foretaket hadde navnet Annies Hudpleie & Frisørsalong, og hadde forretningsadresse på Lauksletta.
 • Enkeltpersonsforetaket til Tormod Henriksen er nå slettet fra registeret over foretak. Selskapet med samme navn som innehaveren hadde først som formål å drive hav- og kystfiske, men endret i 2016 formålet til også å innebære å være kaientreprenør. Forretningsadressen var på Skjervøy.

 • H Høgstad Invest AS er et nyregistrert aksjeselskap på Skjervøy. Selskapet er stiftet i forbindelse med en fisjon, der selskapet har tatt over Høgstad Invest AS. Håvard Høgstad er styrets leder i den nye bedriften, som har som formål å drive med strategiske investeringer i næringsvirksomhet, samt finansielle plasseringer.

Nordreisa:

 • Runar Renø Lyngmo er ny daglig leder i Nordfiber AS. Aksjeselskapet i på Storslett i Nordreisa har som formål å etablere og drifte bredbåndsvirksomhet. Selskapet har også gjort endringer i styret. Jim Bratland er styreleder, mens Sigurd Helsing og Arild Fredriksen er oppført som styremedlemmer.
 • Johnsen Transport AS på Storslett er meldt oppløst. Eventuelle krav/innsigelser må meldes foretaket ved styrets leder Odd Johnsen innen seks uker regnet fra 10.juni. Selskapet har hatt som formål å drive utleie av arbeidskraft.

 • Reisariver Husky Explorer er et norskregistrert utenlandsk foretak som nå er slettet. Foretaket var registrert på Storslett, og hadde som formål å tilby naturbaserte opplevelser til grupper mennesker av ulike slag, og guiding av turer. Aktiviteter for barn og unge, samt foreldreveiledning. Trine Sellevoll var daglig leder og styrets leder. • Johanne Båtnes står oppført som ny daglig leder og styreleder i samvirkeforetaket Halti SA. Foretaket på Storslett har som formål å tilby tjenester og tilbud innenfor natur, kultur og næring, med særlig fokus på verdiskaping, informasjon, opplevelser og formidling. Marius Johansen er nestleder, mens Odd Rudberg, Pål Vegard Eriksen og Kaisa Maliniemi er styremedlemmer.

 • Det norskregistrerte utenlandske foretaket T Myrvang Bygg er nå slettet. Foretaket med Trygve Myrvang som daglig leder og styreleder hadde som formål å drive med taksttjenester og salg av andre ting som naturlig falt sammen med dette. Foretaket hadde forretningsadresse på Storslett i Nordreisa.

 • Marmoor AS er navnet på et nytt aksjeselskap på Storslett i Nordreisa. Selskapet har som formål å drive salg av dameklær med tilhørende varespekter. Det er Marthe Annette Lund Henriksen som står oppført som daglig leder og styrets leder i bedriften.

 • Enkeltpersonsforetaket Fawaz Hasan Almanla Haso Transport har endret forretningsadresse til Storslett. Dette fra Fredrikstad. Bedriften har som formål å være et overføringsselskap i varebil mellom butikker i Norge. Det er Fawaz Hasan Almanla Haso som står oppført som innehaver av foretaket.

 • BK-Fisk DA er meldt oppløst. Eventuelle krav/innsigelser må meldes foretaket innen seks uker regnet fra 23.juni. Selskapet er registrert i Oksfjordhamn, og har som formål å drive fiske og fangst. Daglig leder er Kjetil Bergland, som også eier selskapet sammen med Bjørnar Kristiansen.

 • Nordtro AS har gjort endringer i styret. Terje Ansgar Eriksen er fremdeles styrets leder, og Agnes Julie Bjørgve fortsetter som nestleder. Malene Cecilie Larsen er imidlertid kommet inn som nytt styremedlem. Her er hun i selskap av Harald Erik Johannessen og Bjarne Hildar Olsen. Selskapet holder til på Storslett.

Lyngen:

 • Nordic Extreme AS er et nyregistrert aksjeselskap på Lyngseidet. Selskapets formål er å drive utvikling, service og salg av beskyttelses- og evakueringsutstyr og systemer for personell. Daglig leder i selskapet er Per Roar Pedersen. Han er også styrets leder.
 • Enkeltpersonsforetaket Stall Storsteinnes er nå slettet som foretak. Det var Alida Berg Storsteinnes som sto oppført som innehaver og daglig leder av foretaket, som skulle drive treningsfasiliteter og oppstalling av hest. Dette i Svensby i Lyngen.

 • Lyngen-selskapet F. Wikerøy Holding AS har gjort endringer i styret. Frode Wikerøy er fremdeles styreleder i selskapet, men har nå fått med seg Sindre Wikerøy som styremedlem. Selskapet registrert i Nord-Lenangen har som formål å drive investeringer i aksjer og lignende, samt annen virksomhet som faller inn under dette.


Feilfri ridning av Alida (23)

Alida Berg Storsteinnes og hesten Pierot gjorde det godt under Målselvspranget.


Storfjord:

 • Hans Jonny Jensen er ny daglig leder i Storfjord-selskapet Artiq AS. Selskapet lokalisert på Oteren har som formål å drive utleie av arbeidskraft, samt tilby tjenester og utstyr innenfor forskjellige bransjer. Jensen er også styreleder i selskapet.
 • Tomo Logistic AS har endret sin forretningsadresse fra Tromsdalen i Tromsø til Oteren. Selskapet har som formål å drive med alt innen transport og distribusjon av stykkgods og temperaturavhengige varer, samt drive med vedsalg. Daglig leder er Max Atle Mortensen. Styrets leder er Karl Morten Mortensen.

 • Tidligere Sties Thermo Transport DA har byttet navn til Storfjord Transport & Logistikksenter DA. Selskapet har også endret forretningsadresse fra Nordkjosbotn i Balsfjord til Oteren i Storfjord kommune. Karl Morten Mortensen er styrets leder, mens Guttorm Jensen Rognerud og Kenneth Johannessen er styremedlemmer. Selskapet skal drive med transport, sjåførutleie, konsulenttjenester og kjøp og salg av eiendom.

Det har ikke vært noen registrerte endringer i Brønnøysundregisteret i juni, i kommunene Kåfjord og Kvænangen.