3.473 kilometer kyst skal ryddes i fylket

Arktisk Geotek tar på seg jobben i Nord-Troms.

RYDDES: Arktisk Geotek ryddet på øyene Skorpa og Nøklan i fjor sommer.  Foto: Privat

nyheter

Fem selskap og friluftsrådene har fått i oppdrag å rydde en kystlinje på totalt 3 473 km. Dette i Troms og Finnmark i sommer.