Om du bor i Skjervøy sentrum kan det bli vanskelig for deg å sove denne helgen

Denne helgen blir det en del bråk på nattestid i Skjervøy sentrum.

ASFALTERING: Denne helgen legges det ny asfalt i Skjervøy sentrum. FOTO: Arkiv 

nyheter

Troms og Finnmark fylkeskommune har gitt oppdrag til Veidekke å legge ny asfalt i Skjervøy sentrum.