– Det har aldri sett lysere ut for Ullsfjordforbindelsen

Etter samferdelsministerens positive signaler forventer Wiktor Sørensen at fylket griper muligheten med begge hender.

FORNØYD: Styreleder i Ullsfjordforbindelsen AS, Wiktor Sørensen, gleder seg over siste tids utvikling i prosjekt Ullsfjordforbindelse.   Foto: ARNE TEIGEN

nyheter

– Jeg skal ta med meg arbeidet som er lagt ned, og prøve å skape fremdrift. Naturlig nok må et slikt prosjekt skje i samarbeid med fylket, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide etter å ha blitt briefet om Ullsfjordforbindelsen.