Over 20 000 personer har registrert seg i Sametinget

20 005 personer har meldt seg inn i valgmanntallet til Sametinget.

ØKENING I VELGERE: Sametinget har fått en økning i valgmanntallet. FOTO: Arkiv 

nyheter

De siste offisielle tallene viser at det er registrert 20 005 personer i valgmanntallet, en økning på 3047 nye velgere. Plenumsleder Tom Sottinen (Ap) er fornøyd med de siste tallene og at stadig flere velger å melde seg inn i manntallet.