Ønsker flere kvinner i yrket: – Fiskeriene går glipp av dyktige arbeidsfolk

Nofima har gjort en undersøkelse om likestilling i fiskerier.

LIKESTILLING: Regjeringen har blitt bedt om å utarbeide en strategi for å få mer likestilling i fiskeriene.  Foto: BERIT ROALD / NTB SCANPIX

nyheter

En fersk rapport fra Nofima om likestilling i fiskeriene viser at kultur og holdninger må endres om andelen kvinner i fiskeriene skal økes.