Hver fjerde dødsulykke i trafikken kobles til rus 

I 26 prosent av dødsulykkene i trafikken i fjor regnes rus som en sannsynlig medvirkende faktor.

PROMILLEKJØRING: Hver fjerde bilulykke i 2020 regnes som en konsekvens av ruspåvirkede sjåfører. Foto: NTB  Foto: NTB

nyheter

Det kommer fram i Statens vegvesens dybdeanalyse av dødsulykke r i 2020 som nylig kom ut.