1,5 millioner nordmenn har deltatt i frivillig opprydding

En spørreundersøkelse i regi av Hold Norge Rent viser at hele 35 prosent av befolkningen over 15 år har deltatt på én eller flere ryddeaksjoner i løpet av de siste 10 årene.

1400 TONN: Pandemien satte ingen stopper for ryddeåret 2020. Over 4 100 ryddeaksjoner ble gjennomført, og 1 400 tonn søppel ble fjernet langs vårt vidstrakte land.  Foto: Hold Norge Rent

nyheter

I 2020 hadde Strandryddedagen 10-årsjubileum. I forbindelse med jubileet og lanseringen av det nye verktøyet for frivillig opprydding, Rydde, gjennomførte Hold Norge Rent en undersøkelse om frivillig opprydding og bruk av digitale verktøy.

Undersøkelsen viser at hele 35 prosent av befolkningen over 15 år har deltatt på én eller flere ryddeaksjoner i løpet av de siste ti årene. Dette tilsvarer rundt 1,5 millioner nordmenn.