Fortsatt krav til helseattest for eldre bilførere: – Tryggheten må ivaretas

27. mai vedtok Stortinget å be regjeringen oppheve kravet om helseattest for eldre bilførere, med virkning fra senest 1. august. Samferdselsminister Knut Arild Hareide har nå vurdert hvordan dette skal følges opp.

ILLUSTRASJONSFOTO:   Foto: Scandinavian Stockphoto

nyheter

Konklusjonen er at det ikke vil være forsvarlig å gjennomføre denne endringen fra 1. august.