«Lyngenmodellen» blir interkommunal: – Håper på et lignende resultat

Storfjord, Kåfjord, Balsfjord og Skjervøy slutter seg til det suksefulle prosjektet til Lyngen kommune.

ILLUSTRASJONSFOTO: Prosjekt «gode valg» er blitt et interkommunalt samarbeid med Storfjord, Kåfjord, Balsfjord og Skjervøy.  Foto: Thomas Brun

nyheter

Siden 2015 har Lyngen kommune drevet prosjektet «gode valg» for å hindre at ungdommer dropper ut av skolen. Med Thomas Wedege i spissen har kommunen kuttet frafall i videregående skole fra 41 til 29 prosent.