Dugnadsgjengen har stått på dag og natt for å få opp fiskefella

I løpet av helga deltok mange i dugnaden på å få opp fiskefella i Reisaelva.

FELLE: Fiskefella fanger all fisk som skal opp elva. Daglig må elvelaget inspisere fella, og ta ut fisken. Pukkellaksen blir drept, mens laks, ørret og sjørøye blir sluppet ut i elva igjen.   Foto: Reisa Elvelag

nyheter

Søndag var arbeidet med å få fiskefella satt opp ferdig. Den skal nå være et viktig verktøy for Reisa Elvelag i kampen mot pukkellaks. Daglig leder i elvelaget, Hermann O. Hermansen, skryter av en dugnadsgjeng som virkelig har stått på for å få den på plass.