Inviterer lyngsværinger til folkemøte: – Ønsker tilbakemeldinger på planforslaget

Den 25. august arrangerer Lyngen kommune et digitalt folkemøte der planforslaget for energi og klima er tema.

FOLKEMØTE: Lyngen kommune inviterer sambygninger til et digitalt folkemøte den 25. august.  Foto: Arne Teigen

nyheter

Siden 2010 har kommunene i Nord-Troms delt en felles kommuneplan for energi og klima. Lyngen er vertskommune for samarbeidet, og det siste året har kommunen lagt store ressurser i revideringen av planen. Den tar hensyn til klimagassutslipp, energiforsyning, energiforbruk og ressurser.