Støtte til ressurskrevende tjenester: Lyngen får mest i landet

55 millioner kroner deles ut på landsbasis i støtte til ressurskrevende tjenester. Lyngen kommune stikker av med en syvendel av potten alene.

Lyngseidet  Foto: Torbjørn O. Karlsen

nyheter

24 kommuner får til sammen 55 millioner kroner i støtte til ressurskrevende tjenester. Lyngen kommune  får den største andelen av støtten.