Ikke alle er glade for sherpatrappa. Nå har reindrifta levert inn klage til kommunen

Ordfører Dan-Håvard Johnsen sier trappa er i tråd med regelverket.

TRAPP: Det er planlagt en sherpatrapp på Lyngseidet. Det er ikke reindrifta så glade for.   Foto: Lyngenløftet

nyheter

Lyngen kommune fikk i midten av juli en formell klage fra Ittunjárga reinbeitedistrikt, om byggingen av en sherpatrapp på Lyngseidet.