LYNGEN:

Disse kommunale veiene får ny asfalt i høst

Lyngen kommune skal fra og med uke 36 asfaltere flere veier.

Parkveien i Lyngen  Foto: Arne Teigen

nyheter

Onsdag melder Lyngen kommune at de vil fra og med 6. september gå i gang med asfaltering av flere kommunale veier.