Skoleelever gikk på den rasfarlige veien: – Det er jo et paradoks. De burde ha stengt veien også for gående og syklister

Flere reagerer på at ikke veien rundt tunnelen blir brukt når det er nødvendig.

Veien under Pollfjellet  Foto: Line P. Eidet

nyheter

Onsdag formiddag stengte den beryktede Pollfjelltunnelen på fylkesvei 868 i Lyngen. Denne gangen ikke på grunn av rasfare, men på grunn av et vogntog som hadde skrapt opp tunneltaket med en container.