Han stemte mot nasjonalparkstatus i 2019. Men nå er styrelederen mer på glid

– Det er mer attraktivt å komme til en nasjonalpark, sier Nils Einar Samuelsen.

MER POSITIV: Nils Einar Samuelsen stemte mot nasjonalpark-ja i 2019, men er nå mer positiv. Nå skal styret ha bestemt å utrede muligheten for et nasjonalparksenter.   Foto: Arne Teigen

nyheter

Mange har reagert på regjeringas nye arbeid med å gjøre Lyngsalpan landskapsverneområde om til nasjonalpark. Ordfører Dan-Håvard Johnsen tror mange vil gå imot, og mener dette må forankres lokalt.