Fylkesrådet har fått rapporten på hvordan storfylket kan splittes

– Politisk er vi klar for å gå videre med prosessen for å gjenopprette de to fylkeskommunene, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo.

Fylkeshuset i Tromsø.  Foto: Trond Sandnes

nyheter

Troms og Finnmark fylkesråd melder nå i en pressemelding at de har mottatt rapporten som har sett på hvordan man kan starte arbeidet å splitte storfylket tilbake til Troms fylke og Finnmark fylke.