Reindrifta vant ikke fram med sine klager til kommunen

Nå er klagene sendt Statsforvalteren i Troms og Finnmark for videre behandling.

SØKER: Flere selskaper søker nå etter verdifulle metaller i fjellområdet mellom Badderen og Kjækan i Kvænangen  Foto: Ingrid Haug

nyheter

Formannskapet i Kvænangen har ikke tatt til følger, de to klagene som reinbeitedistriktet 33 Spalca har levert på flere dispensasjoner gitt gruveselskapene Norden Crown Corp. og Kumo Resource Inc.