Valgvinneren ønsker å endre samisk hus i Tromsø

Nordkalottfolket vil at samisk hus skal utvides til å bli et nordlige folks hus.

TOMLER OPP: Leder av Nordkalottfolket, Toril Bakken Kåven er fornøyd med å få inn Tromsøværingen, Sylvi Pedersen Vatne på Sametinget.   Foto: Nordkalottfolket

nyheter

iTromsø: Nordkalottfolket ser ut til å få doblet antall mandater på Sametinget siden forrige valg. Når 75 prosent av stemmene er talt opp, ligger de an til å få åtte av 39 mandater på Sametinget. Det blir i så fall en dobling fra forrige valg. Partiet blir det største opposisjonspartiet. Førstekandidaten i valgkretsen Gáisi, Sylvi Pedersen Vatne peker på etableringen av samisk hus i Tromsø som et konkret eksempel på hva de ønsker å endre.