Bruker inntil en halv mill. på ekstern hallhjelp

Skjervøy kommune innheter ekstern hjelp for å se nærmere på hallprosjektet på idrettsstadion.

EKSTERN HJELP NESTE: Kommunestyret i Skjervøy har vedtatt å bruke inntil 500.000 kroner på ekstern hjelp i prosjektet med treninghall på tettstedet. 

nyheter

Hallplanene på Skjervøy har fått seg et lite skudd for baugen etter at det ble kjent at de godkjente prosjektkostnadene til hallen overskrider den godkjente budsjettrammen med 10-11 millioner kroner.