Disse eiendommene ble kjøpt og solgt i september

Se oversikten fra Nord-Troms kommunene her:
nyheter

Kvænangen:

 • Saltnesveien 51 (Gnr 7, bnr 1) er overdratt for kr 795.000 fra Else Marie Thomassen til Synnøve R A Mathiassen (03.09.2021)
 • Andel av Nordstraumveien 210 (Gnr 28, bnr 53) er overdratt fra John Kristian Føre til Marit Johanne Føre (07.09.2021) Overdragelsen omfatter også e.d. i Nordreisa kommune
 • Stormoveien 39 (Gnr 13, bnr 109) er solgt for kr 1.800.000 fra Aina Emaus og Trude Emaus til Bernt Johan Mathiassen (10.09.2021)
 • Stormoveien 39 (Gnr 13, bnr 109) er overdratt fra Hans Jørgen Emaus til Aina Emaus og Trude Emaus (10.09.2021)
 • Kvænangsveien 624 (Gnr 39, bnr 12) er overdratt fra Nancy Solaug Sandnes til Bjørnar Halgrim Sandnes (15.09.2021)

Kåfjord:

 • Moveien 21 (Gnr 29, bnr 117) er overdratt fra Britt Larsen til Håkon Larsen og Mari-Ann Larsen (06.09.2021)
 • Moveien 21 (Gnr 29, bnr 117) er solgt for kr 2.250.000 fra Håkon Larsen og Mari-Ann Larsen til Ann Evy Løkvoll (06.09.2021)
 • Øverveien 27 (Gnr 6, bnr 140) er solgt for kr 1.950.000 fra Bjørn Einar Solheim til Ronny Hansen (07.09.2021)
 • Andel av Kåfjorddalsveien 558 (Gnr 25, bnr 13, fnr 1) er overdratt fra Berit Eriksen til Arnt Torleif Johansen (07.09.2021)
 • Andel av Gnr 19, bnr 33 er overdratt fra Mari-Ann B Haugli til Elise Caspersen og Iver Caspersen (08.09.2021)
 • Perttukentäntie 373 (Gnr 18, bnr 11, fnr 1) er overdratt fra Edith Helene Myrhaug til Jarle Myrhaug og Terje Osvald Myrhaug (13.09.2021)
 • Moveien 20 (Gnr 29, bnr 45) er overdratt fra Helge Ingolf Løkvoll til Hege Løkvoll, Kim Løkvoll og Morten Løkvoll (20.09.2021)
 • Grønnmyrveien 27 (Gnr 29, bnr 121) er solgt for kr 1.650.000 fra Maria Helene Pedersen til Ola Nesset Isaksen (20.09.2021)
 • Gnr 19, bnr 206 er overdratt fra Gaivuona Suohkan Kåfjord Kommune til Birtavarre Husflidslag (23.09.2021)

Da Johanne og Peter fant drømmestedet, slo de til – uten å ha vært på visning først

Nå vil paret gå tilbake i tid. TV-en er solgt, og Instagram-appen er slettet.


Lyngen:

 • Strandveien 63 (Gnr 84, bnr 61) er solgt for kr 1.050.000 fra Øyvind Mikalsen og Åshild Helene Mikalsen til Bente Fernando Sem (07.09.2021)
 • Einarvikveien 50 (Gnr 95, bnr 13) er solgt for kr 2.150.000 fra Eldrid N R Hansen til Viggo Sørensen (09.09.2021)
 • Gnr 77, bnr 8 er overdratt fra Ingeborg Kristin Skogvang til Eva I Skogvang Berglund, Lill Beate Skogvang, Oddbjørn Skogvang, Roy Isak Skogvang og Torild A Skogvang Engen (09.09.2021) Overdragelsen omfatter også Skakken 54 (Gnr 80, bnr 3)
 • Lyngsalpeveien 2 (Gnr 92, bnr 49) er solgt for kr 240.000 fra Bjørg Elin Karlsen til Øystein Fossmo (10.09.2021)
 • Liveien 15 (Gnr 110, bnr 49) er solgt for kr 1.950.000 fra Anita Synnøve Albrigtsen, Ove Sigvart Albrigtsen og Signe Oline P Albrigtsen til Rino Brose (10.09.2021)
 • Liveien 15 (Gnr 110, bnr 49) er overdratt fra Albrigt M Albrigtsen til Anita Synnøve Albrigtsen, Ove Sigvart Albrigtsen og Signe Oline P Albrigtsen (10.09.2021)
 • Lyngsalpeveien 510 (Gnr 96, bnr 9) er solgt for kr 600.000 fra Roger Frode Mikalsen og Siv Hege Kristina Asplund til Ann T Ballovarre-Hansen og Jim Kjetil Hansen (13.09.2021)
 • Solvollveien 20 (Gnr 67, bnr 147) er solgt for kr 160.000 fra Eldbjørg Helene Tangen til Anette Kristiansen og Tor-André E Nilsen (15.09.2021)
 • Lenangsveien 2742 (Gnr 108, bnr 1) er solgt for kr 800.000 fra Ågot Ludvigsen til Eva Pedersen og Odd Åge Fagervoll (16.09.2021)
 • Lassofjellveien 34 (Gnr 108, bnr 125) er solgt for kr 3.200.000 fra Andre Julian Sigvaldsen og Cecilie M Sigvaldsen til Hege Anita Reitan og Jørn Ove Bergmo (16.09.2021)
 • Ørstrandveien 68 (Gnr 112, bnr 326) er solgt for kr 2.700.000 fra Trude Henriksen til Ann-Ida Uleberg og Elisabeth Uleberg (20.09.2021)
 • Andel av Øvergårdveien 4 (Gnr 78, bnr 76) er overdratt fra Astrid Marie Lundvoll til Ruth Johanne Lundvoll (21.09.2021)

Disse eiendommene ble kjøpt og solgt i august

Et hus i Lyngen gikk for 4,3 millioner kroner og var det dyreste solgt denne måneden.


Nordreisa:

 • Skolevegen 25 (Gnr 15, bnr 79) er overdratt for kr 2.200.000 fra Jane Oddrun Johansen til Kate Jeanette Johansen (03.09.2021)
 • Tømmernesvegen 213 (Gnr 18, bnr 49) er overdratt fra Sonja Kaspara Hermansen til Liv Hilde Hermansen (03.09.2021)
 • Hestvikveien 14 (Gnr 83, bnr 57) er solgt for kr 550.000 fra Kjell Roar Tangstad til Ketil Samuelsen (03.09.2021)
 • Ravelseidet indre 72 (Gnr 70, bnr 1, fnr 4) er solgt for kr 330.000 fra Kurt-Arne Johansen til Ole Thomas Brustad (06.09.2021)
 • Tømmernesvegen 227 (Gnr 18, bnr 28) er overdratt fra John Kristian Føre til Marit Johanne Føre (07.09.2021) Overdragelsen omfatter også e.d. i Kvænangen kommune
 • Gnr 3, bnr 5 er overdratt fra Arvid Johan Grønlund til Eli-May Grønlund (10.09.2021) Overdragelsen omfatter også Storvikveien 926 (Gnr 3, bnr 21)
 • Reisadalen 376 (Gnr 20, bnr 21) er overdratt fra Alf Magnus Braastad til Åse Braastad (10.09.2021)
 • Vest-Uløyveien 627 (Gnr 81, bnr 85) er solgt for kr 1.150.000 fra Anne Kristine Jensen og Carsten Stig Jensen til Irene E Olsen Dalvik og Nils-Ole Dalvik (13.09.2021)
 • Vest-Uløyveien 497 (Gnr 81, bnr 84) er overdratt for kr 10.000 fra Kjell Odd Johansen til Halvard Åsmund Salamonsen og Solveig Hallen Salamonsen (15.09.2021)
 • Andel av Straumfjordnes 68 (Gnr 65, bnr 139) er overdratt for kr 238.333 fra Rigmor Irene Myrvang til Haldis Marie Meyer (16.09.2021)
 • Steallivegen 5 (Gnr 13, bnr 156) er overdratt fra Øivin Johannes Eilertsen til Siv Tone E Eriksson (17.09.2021)
 • Steallivegen 5 (Gnr 13, bnr 156) er solgt for kr 2.400.000 fra Siv Tone E Eriksson til Bjørg Irene Karlsen (17.09.2021)
 • Bjørklysvingen 17 (Gnr 47, bnr 130) er solgt for kr 2.200.000 fra Gerd Sørensen til Peter Kristiansen (17.09.2021)
 • Andel av Gnr 82, bnr 4 er overdratt fra Annfrid Johanne Nordahl til Maja Nordahl Jørgensen, Rita Nordahl og Tina Nordahl Schjelderup (20.09.2021)
 • Hansvoll 44 (Gnr 12, bnr 5, seksjon 18) er solgt for kr 2.990.000 fra Sandøy Bygg Eiendom As til Grete Helene Johnsen (21.09.2021)
 • Reisadalen 1235 (Gnr 25, bnr 18) er solgt for kr 1.280.000 fra Lise Beate Brekmoe til Philip Duffy (21.09.2021)
 • Haugsetveien 29 (Gnr 33, bnr 8) er overdratt fra Eldbjørg Signe Tretten til Iris Merethe Qamar, Jon Erik Tretten og Reidar Tretten (22.09.2021) Overdragelsen omfatter også Haugsetveien 15 (Gnr 33, bnr 28). Overdragelsen omfatter også Haugsetveien 13 (Gnr 33, bnr 29)
 • Reisadalen 2860 (Gnr 30, bnr 3, fnr 10) er overdratt fra Håkon Åsmund Jensen til Kjell Håkon Jensen, Kurt Arne Jensen, Sonja Oline Jensen Tønset, Torild Sofie Sivertsen og Torstein Berger Jensen (27.09.2021)
 • Reisadalen 2860 (Gnr 30, bnr 3, fnr 10) er overdratt for kr 650.000 fra Kjell Håkon Jensen, Kurt Arne Jensen, Sonja Oline Jensen Tønset, Torild Sofie Sivertsen og Torstein Berger Jensen til Anita Karlsen (27.09.2021)
 • Ravelseidet indre 24 (Gnr 70, bnr 36) er overdratt fra Olaf Magnus Høegh til Marion Brustad Høegh (27.09.2021)

Skjervøy:

 • Kågsundveien 1292 (Gnr 57, bnr 119) er overdratt fra Tor Karl Mathiassen til Torbjørn Mathiassen (02.09.2021)
 • Gnr 68, bnr 72 er solgt for kr 15.000 fra Anne Lise Angell Mikalsen til Arvid Magne Henriksen og Einar Åge Henriksen (02.09.2021)
 • Ringveien 8 (Gnr 64, bnr 76) er overdratt fra Laila Amalie Kristiansen til Anita Judith Kristiansen, Jorunn F Kristiansen, Merete Kristiansen og Oddveig Line Kristiansen (07.09.2021)
 • Ringveien 8 (Gnr 64, bnr 76) er solgt for kr 1.200.000 fra Anita Judith Kristiansen, Jorunn F Kristiansen, Merete Kristiansen og Oddveig Line Kristiansen til Arild Einarsen (07.09.2021)
 • Industriveien 15 (Gnr 69, bnr 898) er solgt for kr 385.000 fra Skjervøy Kommune til Mørenot Fishery As (15.09.2021)
 • Andel av Laukøyveien 125 (Gnr 68, bnr 22) er overdratt for kr 68.571 fra Arvid Arnold Hårstad til Beate Hårstad Jensen (17.09.2021) Salget omfatter også andel av Gnr 68, bnr 30
 • Fiskenes Borettslag andelsnr 210 er solgt for kr 1.600.000 fra Solbjørg Irene Olsen til Eva Lystad Carlsen (20.09.2021)
 • Kirkegårdsveien 33 (Gnr 69, bnr 713) er solgt for kr 1.900.000 fra Andreas Voll Pedersen og Anniken Storvik Pedersen til Ali Mazi og Jill-Benita H Mazi (23.09.2021)

Karoline og Espen fant drømmehuset og slo til. Tre uker senere kom babyen

– Det har vært veldig hektisk. Men nå er det bare kjempefint at hus og baby kom samtidig, ler Karoline (33).


Storfjord:

 • Halsebakkan 133 (Gnr 45, bnr 330) er overdratt for kr 25.000 fra Per-Einar Rasch Georgsen til Per Idar Heim (03.09.2021)
 • Andel av Oterbakken 33 (Gnr 55, bnr 90) er overdratt fra Bente Helen Karlsen, Bjørn Terje Karlsen, Kevin André Karlsen, Magnus Brådalen Karlsen, Marcus Karlsen og Stein Ove Karlsen til Annbjørg Olava Larsen (08.09.2021)
 • Oterbakken 33 (Gnr 55, bnr 90) er overdratt fra Bjørnar Erling Karlsen til Annbjørg Olava Larsen, Bente Helen Karlsen, Bjørn Terje Karlsen, Kevin André Karlsen, Magnus Brådalen Karlsen, Marcus Karlsen og Stein Ove Karlsen (08.09.2021)
 • Vestersidaveien 1668 (Gnr 65, bnr 9) er overdratt fra Aina Olaug Fjell til Magnus Fjell (13.09.2021)
 • Halsebakkan 137 (Gnr 45, bnr 328) er overdratt for kr 25.000 fra Per-Einar Rasch Georgsen til Einar Ellingsen (14.09.2021)
 • Vestersidaveien 735 (Gnr 60, bnr 17) er solgt for kr 300.000 fra Malvin Nygård til Marianne Blind (14.09.2021)
 • Halsebakkan 150 (Gnr 45, bnr 331) er overdratt for kr 25.000 fra Per-Einar Rasch Georgsen til Bjørn Edvard Wilhelmsen (20.09.2021)
 • Andel av Røykenesbukta 12 (Gnr 41, bnr 11) er overdratt for kr 1 fra Rolf Johan Bjørklund til Sonja F V Bjørklund (20.09.2021)
 • Gammelveien 204 (Gnr 45, bnr 2, fnr 24) er overdratt fra Karen Alice Koht til Jan-Arne Koht, Svein Harald Koht og Trond Lennart Kristiansen (27.09.2021)