MENINGER:

Vi krever forandring i måten egen organisasjon oppbygger jordbruksforhandlingene

Troms Bonde og Småbrukerlag er ikke fornøyd med måten jordbruksforhandlingene foregår

Fylkesleder i Troms Bonde- og småbrukarlag, Frank Valø.  Foto: Arne Teigen

nyheter

Jordbruket har i alt for mange år innrettet sitt krav i jordbruksforhandlingene etter hva man tror det er mulig å få gjennomslag for hos staten. Kravet har ikke vist hvilket behov jordbruket har for inntekts- og investeringsløft. Dette må forandres umiddelbart.

Hovedfokuset i jordbruksforhandlingene fremover må være å få på plass en plan for utjamning av inntekt mellom jordbruket og resten av samfunnet, slik at målene nåes i inneværende stortingsperiode. Innretninga på virkemidlene må være slik at årsverkinntekta er den samme innad i næringa, uavhengig av produksjonsgren, driftsomfang, geografi etc. Det må også tydeliggjøres hva som trenges av investeringsmidler for å oppfylle kravet om løsdrift for storfe.

NBS kan ikke lenger utforme sitt primærkrav innafor ei ramme fastsatt i samarbeid med Bondelaget. Summen vi krever må gjenspeile de tiltakene vi ønsker gjennomført, og kostnadene ved disse. Når en slik beregning er på plass, kan forhandlingene med Bondelaget begynne.

Disse forhandlingene bør gjennomføres på samme måte, kostnadene ved de tiltak man blir enige om å gjennomføre vil da gi den summen som må kreves av staten. Det kreves også at Hovedavtalens innhold må gjennomgås og fornyes. Slik den er i dag er den ikke formet på en slik måte at den gir tilstrekkelig rom for den inntekts opptrappinga som trenges.

Troms krever også mer medbestemmelsesrett ute i organisasjonen før våre representanter i budsjettnemda aksepterer nivåene i tallgrunnlaget som gir grunnlag for statens tilbud til jordbruket.