Har fjernet over 1000 garn fra havbunnen

Fiskeridirektoratet har fått solid fangst på sitt årlige opprenskingstokt.

Garnrester hentet opp fra havbunnen  Foto: Fiskeridirektoratet

nyheter

Ifølge en pressemelding har nemlig direktoratet hentet opp over 1.000 garn fra havbunnen, i tillegg til at de har samlet opp masse annet fiskeriavfall og redskaper fra havet.