Fylkesnes blir SVs nye forhandlings-boss

SV oppretter spesialenhet for forhandlinger på Stortinget. Partiets nestleder Torgeir Knag Fylkesnes skal lede partiets hemmelige våpen for å få gjennomslag.

FORHANDLINGSLEDER: Torgeir Knag Fylkesnes har fått i oppgave å sikre SVs velgere resultater og gjennomslag i forhandlinger på Stortinget, en oppgave han ser fram til å ta fatt på.   Foto: Hanna Johre

nyheter

SV trakk seg fra sonderingene med Ap og Sp i Hurdalen etter de ikke fikk gjennomslag for sine hovedsaker, og særlig innen miljø og klima og skattepolitikk.