MILLIONSMELL FOR LYNGEN KOMMUNE:

Anbefaler å omplassere alle beboere og virksomheter i 12 måneder

Setningsskadene på Lyngstunet helse- og omsorgssenter blir en stor økonomisk og praktisk utfordring for Lyngen kommune.

EN DYR AFFÆRE: Utbedringen av setningsskadene på Lyngstunet vil koste Lyngen kommune dyrt.  Foto: Arne Teigen

nyheter

Våren 2021 fikk Asplan Viak AS oppdraget med å beskrive mulige utbedringer av setningsskadene på Lyngstunet. Onsdag presenterte de resultatet av forprosjektet for et spent kommunestyre.