Kommunestyret:

Godkjente prisen for ny brannstasjon på Skjervøy

Kommunestyret i Skjervøy går for bygging av en kombinert brannstasjon og anleggsstasjon til 39 mill.

Brannstasjon Skjervøy 

nyheter

Det ble klart i gårsdagens møte i kommunestyret i Skjervøy. Kommunedirektørens innstilling gikk på at man skulle godkjenne kostnadsoverslaget på 39 millioner kroner eks. mva som pris på det nye bygget. Det ble vedtatt mot fire stemmer i kommunestyret.