Fiske- og fangst linja på Skjervøy kan bli nedlagt

Rektor: – Det er rett og slett en liten katastrofe.

NEDLAGT: Fiske- og fangstlinja på denne skolen kan bli nedlagt fra høsten 2022. I dag går det 12 elever på denne linja.   Foto: Johanne P. Elvestad

nyheter

Fiske- og fangstlinja på Nord-Troms videregående skole, avdeling Skjervøy, henger i en tynn tråd.