Takk, Arne!

Denne uka fikk Framtid i Nord endelig takket journalist Arne Teigen av, på et skikkelig vis.

Foto: Kristina Båtnes Hestdahl 

nyheter

Vi i Framtid i Nord er evig takknemlige for den fantastiske og uvurderlige innsatsen vår allestedsnærværende journalist, Arne Teigen, har lagt ned gjennom 31 år som journalist i lokalavisa.

Arne er den eneste som har jobbet i FiN helt siden oppstarten i 1988. I løpet av disse årene har han, nærmest utrettelig, levert et ufattbart antall saker, først til papir og senere også til nett. Røfflige beregninger tilsier at han - alene - har levert over 10.000 sider. Hvor mange titler har vi rett og slett ikke tall på, men vi tror ikke det er langt unna 100.000, om vi tar med stort og smått.

I juni 2019 ble han brått syk, og etter en tids fravær ble det også klart at han ikke kunne vende tilbake til sitt daglige virke. Den overgangen har vært tøff, ikke minst for ham selv, men også for leserne og for oss i mediehuset. Det er nemlig ikke mulig å erstatte Teigen. Han leverte jevnt og trutt, sport og nyheter.

Han dekket all sport i hele regionen, uansett kjønn og alder. I tillegg var han overalt, alltid i Lyngen. Han dekket årsmøter, kommunestyremøter, revyer, miniputtekamper, skred, vær, ja, alt som foregikk.

Arne Teigen er en høyst levende legende. Alle de fantastiske kommentarene som har kommet på Facebook de siste dagene viser hvilken utrolig betydning journalisten og sportlederen vår har hatt for idretten i Nord-Troms.

På vegne av alle oss i Framtid i Nord, både vi som er her i dag og alle som opp gjennom årene har hatt gleden og æren av å arbeide sammen med Arne: Tusen takk, Arne Teigen. Du er helt, helt unik!

Kjetil Martesønn Skog
Ansvarlig redaktør