Presten nektet å delta i ordinasjonen. Nå er han ferdig i Den norske kirke

Den andre presten på en uke som er tatt ut av tjeneste.

ORDINERT: Da Julie Schjøth ble ordinert i Nordreisa kirke i 2018, kom ikke fungerende sokneprest Mikael Bruun. Nå har han fratrådt sin stilling på Vestlandet.  Foto: Isabell Haug

nyheter

Mikael Bruun fratrer nå sin stilling som sokneprest i Stedje og Fjærland sokn etter to år. Med dette er han ferdig i Den norske kirke. Det melder NRK.