Vekst 2021 i Nord-Troms:

Foredragsholder ble minister og måtte melde avbud, men nå er programmet i boks

Torsdag 21. oktober arrangeres næringskonferansen Vekst 2021 i Nord-Troms på Halti kulturscene i Nordreisa. 

VEKST: Konferansene foregår på Halti kulturscene fra torsdag morgen. Etter arrangementet er det bankett på Bios for deltagerne.   Foto: Are Bergset Elvestad

nyheter

Den er et samarbeid mellom Halti Næringshage, Nordreisa kommune og Sparebank1 Nord-Norge.