Folkemøte om motocrossbane: - Viktig å tilrettelegge for ulike idrettsarenaer

Mandag skal kåfjordingene få informasjon om den planlagte motocrossbanen i Manndalen. Samtidig åpnes det for debatt om planene.

STOR MILJØ: Her er deler av klubben samlet ved den gamle midlertidige banen på Løkvoll. 8Foto: Privat 

nyheter

Det er konsulentfirmaet AR-Ing AS fra Skjervøy som arbeider med planene for en ny motocrossbane i Manndalen. Og i samarbeid med Kåfjord kommune og Manndalen motocrossklubb innkaller man nå til folkemøte den 25. oktober.