Åpner pengesekken for bedrifter i Nordreisa og Kåfjord

De to Nord-Troms kommunene mottar ny millionpakke fra statlig hold.

TILGANG PÅ MIDLER: En vinterdag i Kåfjord. Nå kan lokale bedrifter som fortsatt sliter søke om støtte.  Foto: Jan R Olsen

nyheter

Kommunal og moderniseringsdepartementet har tildelt henholdsvis 3 157 000 og 742 000 kroner til Nordreisa og Kåfjord kommune.