Rekordår for fangst av svartelistet pukkelaks

Hele 72 tonn med pukkelaks ble fisket i norske fjorder i den ordinære sesongen i år. Det er nesten sju ganger mer enn i 2019. Fangst av vanlig laks ble halvert.

Det ble fisket hele 72 tonn med pukkellaks i den ordinære fangstsesongen i 2021. Det er ny rekord og i tråd med forvaltningsmålet om å ha minst mulig av denne arten i Norge.  Foto: Henrik H. Berntsen / NINA / NTB

nyheter

Pukkellaks er en fremmed art som man ikke ønsker i Norge, og som derfor blir forvaltet med mål om å ha minst mulig av denne typen.