Turluksus på dugnad

LHL Kåfjord er i ferd med å få ferdig turstien ved Svartskogen i Manndalen, alt gjort på dugnadsarbeid

DUGNAD: LHL Kåfjord har gjenno Extramidler og dugnad gitt turfolket en ekstra luksus.   Foto: Henning Hansen

LUKSUS: Den nye hytta er allerede tatt i bruk av flere.  Foto: Wilmar Johnsen

nyheter

Leder for LHL Kåfjord, Wilmar Johnsen er både takknemlig og imponert over den massive dugnadsinnsatsen folket i bygda har vist, og sier de aldri har klart å få ferdig prosjektet uten dette.

- Selv om vi ikke er helt i mål med sittebenker og ny gangbru, har folket begynt å ta i bruk både stien og grillhytta, forteller Johnsen til avisa

Extramidler

I løpet av noen hektiske uker har de gjort de nesten gjort ferdig turstien opp langs Manndalselva som LHL laget fikk Extramidler for å etablere.

- Vi har reist ei grillhytte, ryddet stien, lagt klopper og nå er vi i gang med å lage ei ny bru over Manndalselva, forteller Johnsen.

Ny rute

Svartskogen i Manndalen er mye brukt som turområde hvor det også er tilrettelagt for turfolk med ei nyrenovert hytte og merket sti til Baalsrud hula.  Den tidligere ruta gikk da på vestsiden av Manndalselva.

- Men de senere åra har det vært en del klager fra folk om mye kumøkk, og da bestemte vi oss å lage en ny sti på østsiden, forklarer Johnsen.

Lederen for LHL Kåfjord opplyser at neste lørdag inviteres det igjen til den siste store dugnaden på turstien, før de kan si seg helt i mål med prosjektet