Spillemidler øses ut i Nord-Troms

Både Kiilgården og Halti II mottar støtte fra fylkeskommunen.

Kiilgården (avbildet) og Halti II har begge fått bevilget penger fra fylkeskommunen og Kulturdepartementet.  Foto: Kjetil Nielsen Skog

Kultur- og undervisningssjef i Skjervøy, Arild Torbergsen. 

nyheter

Kiilgården på Skjervøy har nylig fått godkjent søknadssummen på 900.000 kroner til utbedring av fasader, tak, grunnmur og til innvendig tilpasning for forskjellige kulturaktiviteter.

I første omgang er det snakk om en delbevilgning på omlag 250.000 kroner.

- Det er et kjempebidrag fra fylkeskommunen og vil dekke en tredjedel av totalramma for prosjektet, sier en fornøyd kultur- og undervisningssjef i Skjervøy, Arild Torbergsen.

Tidligere har også bygget fått midler fra Norsk Kulturminnefond.

- Prosjektet har et kostnadsoverslag på 2,7 millioner kroner. Til nå har vi fått 1,4 av disse i støtte, sier Torbergsen.

Fått forståelse

Forvaltningen av den desentraliserte ordningen for kulturbygg er delegert til fylkeskommunen fra Kulturdepartementet.

Formålet med ordningen er at tilskuddet skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.

Kiilgården inngår også i prosjektet "Rom for kultur".

- Det har dryppet inn penger til Kiilgården gjennom hele sommeren, så vi ser jo klart lysere på at vi kan komme i gang nå, sier Torbergsen.

Han forteller at det nå jobbes med å få på plass den kommunale egenandelen som alle slike prosjekt krever.

- Men det er veldig godt at Nord-Troms, både med Kiilgården og Halti II kom godt ut i fordelingen. Det viser at vi har fått forståelse for den hjelpen som behøves, sier han.

Todelt

I følge Torbergsen skal også saken opp igjen i kommunestyret 29. oktober.

- Forhåpentligvis får vi da avklart fullfinansieringa for hele prosjektet. Målet og håpet er at vi skal komme i gang i høst, sier Torbergsen.

Arbeidet er planlagt å gjennomføres i to omganger. En utvendig del og innvendig del.

- Noe av den utvendige delen vil tas i høst og vinter. Det innvendige arbeidet går på blant annet brannprosjektering, sier han.

Mangler på sistnevnte, hvor rømningsveier var en av punktene som ble vurdert, var årsaken til at branntilsynet tidligere stengte bygget.

Slik blir pengene fordelt:

SøkerAnleggsnavnGodkjent søknadssumInnstilt beløp
Nordreisa kommuneHalti II4.424.5674.307.702
BL Samhold, MålselvSkansen bygdehus145.000145.000
UL Ulabrand, KarlsøyUlaheim samfunnshus141.000141.000
Sletta UIL, BalsfjordSletta klubbhus343.000343.000
Skjervøy kommuneKiilgården kulturhus900.000253.622