Krever norsk forbud mot røyking i bil

Norge må innføre et sanksjonertbart forbud mot røyking i bil når barn er tilstede, slik England nå gjør, krever generalsekretær Frode Jahren i LHL.

  Foto: Linda Pedersen

nyheter

Tre millioner barn utsettes for tobakksrøyk i bilen, ifølge engelske helsemyndigheter.

Fra 1. oktober innføres det forbud mot røyking i lukkede biler med passasjerer under 18 år i England.

Brudd på forbudet straffes med en bot på 50 pund.

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, mener at det må være forbud mot røyking i rom eller på avgrensede områder hvor barn oppholder seg.

Samme skadelige stoffer

I forbindelse med endringene i tobakksskadeloven tok LHL til orde for å innføre et sanksjonertbart forbud mot røyking i bil når barn er tilstede.

- Når helseminister Bent Høie tidligere denne uka kom med det fornuftige forslaget om å innføre standardisert og reklamefri emballasje på tobakk, blant annet for å forhindre at barn og ungdom blir røykere, bør han følge opp med tiltak som hindrer at de blir skadelidende av røyking mens de er barn. Når England kan innføre et slik forbud, kan Norge også, sier Jahren, som viser til at man ved passiv røyking blir utsatt for de samme helseskadelige stoffene som ved aktiv røyking.

Man anslår at mellom 160 og 400 mennesker dør av passiv røyking i Norge hvert år.

Anslagsvis 100 000 barn utsettes for passiv røyking hjemme hver dag.

- Barn er spesielt sårbare for tobakksrøyk siden lungene og immunsystemet deres ikke er ferdig utviklet. Dessuten puster de fortere enn voksne og får dermed i seg mer røyk, forteller Jahren, som nevner blant annet ørebetennelse, luftveisinfeksjoner og astma som mulige konsekvenser for barn.

Moden for tøffere tiltak

En undersøkelse Helsedirektoratet fikk utført i 2013 av Opinion Perduco, viser at over 80 prosent av de voksne mener det bør bli forbudt å røyke inne der det er barn i nærheten.

Nesten 90 prosent vil ha røykeforbud i bilen.

- LHL har gående en besteforeldreaksjon mot røyking på lekeplasser, som har fått stor oppmerksomhet og støtte fra lokalpolitikere rundt om i landet. Jeg tror tiden er moden for tøffere tiltak for å beskytte barn enn det rikspolitikerne våger å innføre, sier Jahren.