Færre mottar uføretrygd i Troms

11 prosent av befolkningen i Troms er mottakere av uføretrygd. Det er 125 færre personer enn på samme tid i fjor.
nyheter

I desember 2014 var det registrert 11 639 mottakere av uføretrygd i Troms, noe som utgjør 11 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år.

- Dette ligger riktignok over andelen på landsbasis som i snitt er på 9,4 prosent, men er likevel lavere enn hva vi kunne forvente etter de første årene med arbeidsavklaringspenger (AAP), sier Stein Rudaa, direktør i NAV Troms.

- Nedgangen kan skyldes flere forhold. En tettere og tidligere oppfølging fra NAV i et godt arbeidsmarked gir lavere sykefravær. Noe av forklaringen ligger nok også i at flere over 62 år enn tidligere velger å ta ut alderspensjon, fortsetter han.

Noe flere unge

Gjennomsnittsalderen blant uføre i landet har gått ned de siste årene. Andelen uføre over 55 år går ned, mens den øker for de yngste gruppene. Dette ser vi også i Troms.

I aldersgruppen 18 – 29 år har andelen uføre økt med 3,8 prosent og utgjør nå 354 personer i fylket. Likevel utgjør denne gruppen bare 3 prosent av andelen uføremottakere i Troms.

Det er ofte alvorlige psykiske lidelser som fører til at unge i denne aldersgruppen blir uføretrygdet.

Det er flest kvinner som mottar uføretrygd. 13,3 prosent av den kvinnelige befolkningen i Troms mottar uføretrygd, mens dette gjelder for 8,9 prosent av mennene. Dette har holdt seg stabilt sammenlignet med tall fra i fjor.

Høyest og lavest

Andelen mottakere av uføretrygd er høyest i Tranøy (21,1 prosent), Dyrøy (19 prosent) og Ibestad, Lavangen og Torsken (alle 18,1 prosent). Lavest andel er det i Tromsø (7,7 prosent), Bardu (8,7 prosent) og Målselv (11 prosent).