Vegvesenet hever kontrakten med OSSA

Tunnel blir ett år forsinket

Det spanske selskapet OSSA har fått sparken. Vegvesenet tror ikke selskapet klarer å ta inn forsinkelsene.

FULL STOPP: Arbeidet i Sørkjosfjellet har stoppet helt opp etter at de spanske entreprenørene er sagt opp. 

Prosjektleder Gudmund Løvli  Foto: Tom Skoglund / Altaposten

nyheter

Prosjektleder for Sørkjostunnelen, Gudmund Løvli, sier OSSA fikk et skriftlig varsel om at kontrakten ville bli hevet dersom de ikke klarte å møte konkrete krav satt til dem.

LES OGSÅ: Spanjoler skal sprenge fjell

Statens vegvesen krevde en inndrift i tunnelen på i gjennomsnitt 90 meter i uka.

- Framdriften har i løpet av de siste tre ukene blitt bedre, men på langt nær god nok, sier Løvli.

LES OGSÅ: En kilometer etter skjema

Nå har arbeidet stoppet helt opp i tunnelen.

– Vi har hevet kontrakten og alt arbeid har stanset. Det eneste som vil skje er at OSSa har fått noe tid på seg til å rydde og rigge ned. Etter det blir det stopp til den nye entreprenøren er på plass.

Må dekke tap

Sørkjostunnelen er berammet til 900 millioner. Spanske OSSAs del utgjorde omtrent halvparten.

Løvli vil ikke gå i detaljer omkring det økonomiske.

– Det vi vil kreve, er at OSSA dekker alle merutgifter dette påfører oss. Ut over det har jeg ingen kommentarer, sier prosjektlederen.

LES OGSÅ: Skjøt salve før arbeidere var evakuerte

Kontrakten tilsa at entreprenøren skulle drive 100 meter tunnel i uka. I stedenfor har det blitt drevet 100 meter i måneden.

– Etterslepet var blitt stor, og vi påla altså OSSA å sette fart. Så viser det seg at de ikke klarer å hente inn, og da velger altså vi å heve kontrakten.

– Veldig alvorlig

Løvli erkjenner at dette er veldig alvorlig.

– Det er klart det er alvorlig. Hele prosjektet vil med dette bli ett år forsinket, med de konsekvensene det medfører.

LES OGSÅ: Fire vil bygge tunnel

Nå skal Statens vegvesen raskt få utlyst ny anbudskonkurranse.

– Målet er å ha den klar straks over påske, og at vi kan anta ny entreprenør like før ferien.

Slik håper Løvli at man skal ha den nye driveren på plass etter ferien, og dermed i full drift.

– Med den forsinkelsen som alt er opparbeidet, og den tida dette tar, venter vi at det vil bli en fullstendig forsinkelse på ett år.

Internt

Løvli sier vegvesenet ikke hadde noe annet valg.

– med den framdriften som var på anlegget, ville forsinkelsene bare aksellerert. Det kunne vi ikke sitte stille og se på.

LES OGSÅ: Nå kommer driverne

I følge Løvli har vegvesenet hatt dialog om forsinkelsene over en lengre tid.

– Dette har vært en pågående sak som vi inntil nå har holdt internt.

Ingen permitteringer

Gudmund Løvli sier stoppen ikke påvirker bemanninga i Statens vegvesen.

– Vi har jo anbudet vi skal utarbeidet, samt at Nordnes-tunnelen går for fullt.

I løpet av våren vender også Målselv Maskin tilbake for å sluttføre sin del av kontrakten.

– De skal ferdigstille både nye E6 og den gamle veien som blir kommunens.

SE FILM: Slik blir tunnelen