Følelsene sitter i kroppen

Renate Ingebrigtsen tilbyr psykomotorisk fysioterapi der hun ser på kropp og psyke i sammenheng.

A9 FYSIOTERAPI Renate Ingebrigtsen har nylig startet opp A9 Fysioterapi.  Foto: Johanne P. Elvestad

nyheter

Renate Ingebrigtsen jobber som fysioterapeut på Skjervøy Helsesenter. Nå er hun godt i gang med videreutdanningen innen psykomotorisk fysioterapi.

- Dette bygger på grunnforståelsen i fysioterapi der man ser på kropp og psyke som en helheten. Alle har erfaringer og emosjoner som sitter i kroppen. Tunge erfaringer kan sette seg som spenninger i kroppen og over lang tid skape smertetilstander, sier Ingebrigtsen.

Motivasjon

Ingebrigtsen forklarer at folkehelseprofilen til Skjervøy viser at er de fleste sykemeldingsgrunnene i kommunen går på psykiske lidelser og muskel-og skjelettplager.

- Det var en motivasjon til å starte med denne utdanningen, sier Ingebrigtsen.

I forbindelse med videreutdanningen har Ingebrigtsen praksiskrav. Derfor har hun startet opp en liten praksis på Skjervøy der hun tar i mot pasienter mellom studiearbeid. Onsdag hadde hun sin første pasient.

- Det er et sjansespill å starte opp for seg selv. Helt klart, men jeg er så nysgjerrig av meg og jeg får lyst til å prøve, sier hun.

På sikt håper hun også å få i gang gruppetrening i praksisen.

Få i distriktene

Så langt er det bare en annen som har utdanning i psykomotorisk fysioterapi i Nord-Troms, Unni Bilden som befinner seg i Nordreisa.

- Jeg vet ikke hvorfor det er så få. Det har vært problemer med å få psykomotoriske fysioterapeuter ut i distriktene, men det er krevende å ta en slik videreutdanning, sier hun.

I august 2016 skal Ingebrigtsen være ferdig med mastergraden.

- Jeg er kjempeglad for at jeg fikk permisjon, og at Skjervøy kommune dermed gav meg mulighet til å tilegne meg denne kompetansen. Det viktigste er at jeg får hjelpe pasientene mine, sier Ingebrigtsen.


Fakta psykomotorisk fysioterapi

  • Retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp.
  • Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv.
  • Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over lengre tid og gi smertetilstander i muskel, skjelett og sener.
  • Livsbelastninger, stress, traumatiske opplevelser og vedvarende belastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse.

Kilde: Norsk fysioterapeutforbund