Lønhaug varaordfører

Helt i tråd med forventningene ble Ingrid Lønhaug valgt til varaordfører i Skjervøy, kommende periode.

  Foto: Kjetil Nielsen Skog

nyheter

Det forrige kommunestyret ga ordføreren fullmakt til selv å velge varaordfører.

– Når jeg har valgt Ingrid Lønhaug er det blant annet ut fra at hun har lang fartstid i politikken.

Lønhaug er i gang med sin femte periode i Skjervøy kommunestyre. Hun har også vært leder av helse- og sosialutvalget for to perioder siden.Kjøreregler

Lønhaug takket for tillitten og begrunnet på sin side at SV går i kompaniskap med Kystpartiet på følgende måte:

– Jeg ser muligheten for at mitt parti i større grad kan få gjennomslag for vår politikk. Så har jeg arbeidet sammen med Roy Waage i en rekke andre sammenhenger. Derfor ser jeg slett ikke svart på å få dette til.

Lønhaug mente de to også har satt opp en del kjøreregler for den kommende perioden.

– Vi er enig om respektere våre partiers egenart og å holde hverandre informert underveis.