Storstilt samarbeid om Friluftslivets år

Når Friluftslivets år offisielt skal markeres i Nordreisa 10. juni, har en rekke institusjoner tatt del i planleggingen.

UT I NATUREN Lise Brekmoe fra Nord-Troms museum, Pål Vegard Eriksen fra Kvenkultursenteret og Odd Rudberg fra Nasjonalparksenteret, inviterer til en solid marking av Friluftslivets år 2015 den 10.juni. 

nyheter

Nasjonalparksenteret, Halti kvenkultursenter, Nord-Troms museum, biblioteket og kommunen, har alle bidratt til å snekre sammen et program som strekker seg fra morgen til kveld.

- Det var fylkeskommunen som tok kontakt med oss for å høre om vi kunne kjøre en felles markering. Det sa vi selvsagt ja til, forteller Odd Rudberg ved Nasjonalparksenteret.

I fylkeskommunen er det kulturetaten som er ansvarlig for Friluftslivets år, koordinert via kulturetaten.

Satser på godvær

Rudberg forteller at det raskt ble enighet om å lage et opplegg hvor både friluftsliv og kultur ble koblet sammen, noe også fylkeskommunen syntes var en god idé.

- Vi starter friskt sammen med 5. klasse på Storslett skole. De tar 5 på topp som en del av undervisningen og denne dagen ordner vi med kort og utstyr til dem. Hvis 70 prosent av elevene fullfører 5 på topp, får de et gavekort på 2000 kroner, sier Rudberg.

Turen som blir arrangert denne dagen vil gå til Sarafossen.

- Vi stopper underveis i skogen og ser på tjæremiler og kvenkultursenteret er med for å snakke om ord og uttrykk. Stakebåten som et viktig kultur og brukssymbol vil også bli presentert. Det samme blir bergkunsten som er oppdaget der oppe. De får en blanding av friluftsliv og kultur, både på norsk, samisk og kvensk og i en faglig setting. Med godt vær håper vi på en fantastisk fin dag for skoleelevene, forteller Rudberg.

Kangoskaker

Skoleprogrammet vil naturlig nok gjennomføres i skoletiden, men på ettermiddagen åpnes også arrangementet for resten av befolkningen.

- Da vil vi fyre opp storbålet inne på området ved Ovi Raishiin, kaffekjelen går og det blir servert Kangoskaker til gjestene. Jeg kommer til å ha en kort innledning og Marit Chruickshank fra fylkeskommunen vil ha et innlegg om friluftslivets år. Lise skal også ha en seanse som vil dreie seg om nyere kulturminner i Reisadalen, noe som kommer til å bli interessant og et tema som passer godt inn der oppe, sier Rudberg.

Utover det vil også Ihana AS ha et innlegg med diverse historier og fortellinger.

Kvelden rundes til slutt av med musiker Lena Jinnegren rundt bålet. Artisten vil også ha et opplegg for skoleelevene tidligere på dagen.